govern: significado e definições

CatalãoDigite uma palavra

O que é govern?

O que é govern?

  • Fet de portar el control i la direcció d'un estat, d'una ciutat, d'una col·lectivitat, etc: el govern d'una empresa exigeix molta feina i molta responsabilitat. sin:  comandament
  • Conjunt de persones que governen o dirigeixen un estat: el govern català està format pel president de la Generalitat i els seus consellers.
  • Manera de governar o de dirigir un estat, una ciutat o una col·lectivitat: els governs democràtics representen la voluntat de la majoria dels ciutadans.

Buscar palavras

Atualize sua experiência