Definitions Catalan

  • Varietat de silici cristal·litzat molt dur que és incolor en estat pur i que pot ser de diversos colors segons la substància amb la qual es barreja; forma part de la composició de moltes roques i s'usa en joieria,òptica, cristalleria, etc.: el granit està format per quars, mica i feldspat.