Definitions Catalan

  • : els que han votat en contra del canvi són els menys els (o les) menys En un conjunt de persones o coses, la minoria: els que han votat en contra del canvi són els menys.
  • det. quant. Indica quantitat o intensitat menor en una comparació: tu tens menys llibres que jo; aquest pastís és menys dolç que aquell; ara, l'altaveu vibra menys.
  • Es fa servir per expressar que es resta una quantitat: catorze menys sis són vuit; he trigat dos minuts menys sis segons.
  • La quantitat mínima d'una cosa: que siguis discret és el menys que et demano. sin:  mínim