definition Catalan

  • Capacitat per determinar o alterar la manera de pensar o d'actuar d'algú: exerceix una mala influència en els seus companys. sin:  ascendent,  influx
  • Efecte, conseqüència o canvi que una cosa produeix en una altra: la influència de la televisió en els nens és considerable. sin:  influx
  • influències  Relacions d'amistat o d'interès amb altres persones que serveixen per obtenir favors personals: gràcies a les seves influències va aconseguir una entrada per al concert.