Definitions Catalan

  • Vehicle automòbil gran i potent, de quatre rodes o més, que es fa servir generalment per transportar càrregues. camió cisterna a) Camió per transportar fluids.