Definicions Català

  • Temps o situació futura d'algú o d'alguna cosa: ningú no coneix el seu avenir; ens espera un avenir difícil. sin:  esdevenidor,  futur