forma: pengertian dan definisi

CatalanKetik sebuah kata

Apa itu forma?

Apa itu forma?

  • Figura o conjunt de línies i de superfícies que determinen l'aspecte exterior d'una cosa: aquest coixí té forma de mitja lluna; fixa't bé en la forma dels ulls abans de dibuixar-los.
  • Manera d'aparèixer o de manifestar-se una cosa: hi ha diverses formes d'energia.
  • Manera d'actuar i de comportar-se amb els altres i en públic, especialment segons certes regles socials: no cuida les formes i sempre acaba fent crits a tothom. Normalment es fa servir en plural.
  • Manera d'expressar el pensament o les idees, especialment en l'escriptura: el contingut de la novel.la és molt bo, llàstima que la forma no estigui gaire treballada.
  • Motlle que serveix per donar certa figura: una forma de fer formatges.
  • Peça plana, rodona i molt fina de pa, consagrada per un sacerdot, que es pren a missa durant el sagrament de la comunió. sin:  hòstia
  • Condició física: ha fet molt d'esport per mantenir la forma.
  • gramàtica Aspecte que presenta una paraula o una unitat lingüística amb una determinada informació gramatical: forma del plural.
  • formes  Línies i superfícies que fan el contorn del cos humà: duu un vestit que li marca les formes.

Mencari kata

Tingkatkan pengalaman anda