factura: significado e definições

CatalãoDigite uma palavra

O que é factura?

O que é factura?

  • Compte on es detallen les mercaderies comprades o els serveis rebuts i la quantitat de diners que se'n demana. sin:  nota

Buscar palavras

Atualize sua experiência