estat: significado e definições

CatalãoDigite uma palavra

O que é estat?

O que é estat?

  • Situació d'algú o d'alguna cosa: aquest televisor està en molt mal estat estat d'excepció Situació que les autoritats consideren suficientment greu per suspendre els drets legals dels ciutadans.
  • Classe o condició d'una persona. estat civil Condició social d'una persona: no, no estic casada, el meu estat civil és soltera.
  • Terreny i població d'un país independent: el candidat republicà recorrerà tot l'estat durant la seva campanya estat federal Estat format per territoris que es governen per lleis pròpies, encara que depenguin d'un govern central comú.
  • Territori que es governa per lleis pròpies, encara que depengui del govern central del país.
  • Conjunt d'òrgans de govern d'un país: s'ha iniciat la construcció d'un grup d'habitatges finançats per l'Estat. En aquesta accepció normalment s'escriu amb majúscula.
  • física Grau d'unió de les molècules d'una substància: l'aigua en estat sòlid és el gel.

Buscar palavras

Atualize sua experiência