Definitions Catalan

  • Fer una activitat, que requereix un esforç físic o mental, a fi d'aconseguir un resultat determinat: ha treballat molt per treure's els estudis.
  • Tenir una ocupació, un ofici o una feina que es fa a canvi d'uns diners: treballa de cuiner en un restaurant de luxe.
  • Desenvolupar, un aparell o una màquina, una certa activitat: els ordinadors d'aquesta empresa treballen dia i nit.
  • Sotmetre una matèria a una acció contínua i ordenada a fi de transformar-la, preparar-la o millorar-la: el fuster treballa la fusta per fer mobles.