Definitions Catalan

  • [valor, càrrec] Que només existeix de nom, però no és realment el que descriu aquest nom: té un càrrec nominal perquè a l'hora de la veritat no mana.
  • gramàtica Del nom o relacionat amb aquest mot amb què es designen les persones, els animals o les coses: el predicat nominal té com a nucli el nom.