Definitions Catalan

  • Det menor cantidad o intensidad indica cómo mucho... en una comparación: tiene menos libros que yo; Esta torta es menos dulce que eso; Ahora, el altavoz vibra menos.
    det. quant. Indica quantitat o intensitat menor en una comparació: tu tens menys llibres que jo; aquest pastís és menys dolç que aquell; ara, l'altaveu vibra menys.
  • Es fa servir per expressar que es resta una quantitat: catorze menys sis són vuit; he trigat dos minuts menys sis segons.
  • La quantitat mínima d'una cosa: que siguis discret és el menys que et demano. sin:  mínim