Definitions Catalan

  • Conjunt de circumstàncies o característiques que distingeixen una acció d'una altra o el comportament d'una persona del d'una altra: quina manera més estranya de pelar la fruita!; no m'agrada la seva manera de parlar. sin:  faisó,  mode
  • maneres  Forma de comportar-se d'una persona amb relació als altres, a la societat, etc: tenir bones maneres és actuar amb educació.