Definitions Catalan

  • Fet de dominar una persona o cosa o de dominar-se: exerceix un fort domini sobre la seva família.
  • Població o territori sota la jurisdicció d'un únic sobirà o estat.
  • Camp d'una matèria o d'una activitat científica o artística: aquest tema pertany al domini de la psicologia.
  • informàtica Llapis o pinzell impregnat d'una substància blanca que es fa servir per tapar errors d'escriptura o de dibuix.