Definitions Catalan

  • Situación en la que una persona tan inevitable como resultado de una serie de sucesos y circunstancias: por su actitud un poco despótico, su destino era terminar solo.
    Situació a què arriba una persona de manera inevitable com a conseqüència d'un seguit de successos i circumstàncies: per la seva actitud despòtica, el seu destí era acabar sol.
  • Fi,ús o funció que es dóna a una cosa: el destí de l'aigua d'aquests canals és el reg. sin:  destinació
  • Lloc a on es dirigeix algú o alguna cosa: tren amb destí a Tarragona. sin:  destinació