Definitions Catalan

 • Explicar o hacer valer las ideas o pensamientos: ha declarado que no está de acuerdo con este conflicto.
  Explicar o afirmar les idees o els pensaments: ha declarat que no està d'acord amb aquest conflicte.
 • Expressar algú el que sap o coneix sobre alguna cosa: el govern ha declarat que hi haurà lleis noves. sin:  notificar
 • Decir un juez u otra autoridad la determinación que ha tomado sobre una cuestión: ha sido declarado culpable.
  Dir un jutge o una altra autoritat la determinació que ha pres sobre un assumpte: l'han declarat culpable.
 • Donar a conèixer a l'administració pública els béns que es posseeixen per pagar els impostos corresponents: ha declarat totes les seves propietats.
 • Donar a conèixer a la frontera entre països els objectes pels quals s'ha de pagar algun impost: en passar la duana vaig haver de declarar l'ordinador.
 • declarar-se  Expressar l'amor que se sent a la persona estimada i demanar-li relacions: la Joana es va declarar al Josep i ara surten junts.
 • Manifestar-se alguna cosa: l'epidèmia s'ha declarat amb aquests tres primers afectats.