Definitions Catalan

  • Ninot per espantar ocells. sin:  espantall
  • Imatge d'una persona morta que algú creu veure. sin:  aparició,  esperit,  fantasma