Definitions Catalan

  • Armadura, generalment metàl·lica, rígida i resistent, que serveix de suport a una màquina: el motor d'un cotxe va muntat sobre un bastidor. sin:  bastiment,  xassís
  • Quadre d'una bicicleta o motocicleta.
  • Part del decorat d'una representació teatral que hi ha a cada costat de l'escenari, per on solen sortir i entrar els personatges.