Definitions Catalan

  • Atmósfera de un lugar o el aire que hay: la atmósfera llena de una discoteca.
    Ambient d'un local o l'aire que hi ha: l'atmosfera carregada d'una discoteca.
  • Ambient que envolta una persona o una cosa: els comentaris d'alguns convidats van crear una atmosfera tibant.
  • física Unitat de pressió, equivalent a la pressió exercida sobre un centímetre quadrat per una columna de mercuri de 760 mil·límetres: el símbol de l'atmosfera és atm.