tradició-tradition: pengertian, definisi dan terjemahan

Kamus Catalan%dictionary_xs%Inggris

Apa itu tradició? tradició adalah tradition

Apa itu tradition?

  • Conjunt d'idees, d'usos o de costums d'un poble que es comuniquen, es transmeten o es mantenen de generació en generació: hi ha festes que formen part de la tradició popular.

    Set of ideas, uses or customs of a people that communicate, transmit or remain from generation to generation: there are festivals that are part of the popular tradition.

  • Transmissió o comunicació d'aquestes idees, usos o costums mantinguts de generació en generació: per a la major part de famílies, és tradició celebrar plegats les festes de Nadal.

    Transmission or communication of these ideas, uses or customs maintained from generation to generation: for most families, it is tradition to celebrate together the Christmas festivities.

  • Idea, ús o costum d'un poble que es comunica, es transmet o es manté de generació en generació.

    Idea, use or custom of a people that communicates, transmits or is maintained from generation to generation.

Mencari kata

Tingkatkan pengalaman anda