sobre-about: pengertian, definisi dan terjemahan

Kamus Catalan%dictionary_xs%Inggris

Apa itu sobre? sobre adalah about

Apa itu about?

 • Part superior d'una cosa: el sobre de l'armari és ple de pols.

  Top of one thing: The envelope of the closet is full of dust.

 • Coberta o bossa de paper per posar-hi dintre una carta o un altre document, en què se sol escriure el nom i l'adreça del destinatari.

  Cover or paper bag to put inside a letter or other document, which usually writes the name and address of the recipient.

 • Embolcall pla, generalment de paper, que es fa servir per contenir líquids, pólvores i altres substàncies: s'ha de prendre dos sobres al dia d'aquestes vitamines.

  Flat wrap, usually paper, used to contain liquids, powders and other substances: one must take two envelopes a day of these vitamins.

 • En un lloc superior o més alt que el lloc on es troba una altra cosa: he deixat les claus allà sobre i ara no les trobo; m'han llançat aigua a sobre.

  In a higher place or higher than the place where another thing is, I left the keys there and now I can't find them; I have thrown water over it.

 • En un lloc superior o més alt que una altra cosa: deixa-ho sobre la taula; va apilar una caixa sobre l'altra; els avions volaven sobre la ciutat.

  On an upper or higher site than anything else: leave it on the table; He staced a box on the other; Planes flew over the city.

 • Indica de quin tema o assumpte tracta un escrit, un discurs, una conversa, etc.: una conversa sobre política; una teoria sobre l'origen de l'univers; un film sobre la descoberta de l'espai.

  It indicates which subject or matter treats a writing, a discourse, a conversation, etc.: a conversation about politics; A theory about the origin of the universe; A film about the discovery of space.

Mencari kata

Tingkatkan pengalaman anda