propi-own: pengertian, definisi dan terjemahan

Kamus Catalan%dictionary_xs%Inggris

Apa itu propi? propi adalah own

Apa itu own?

  • Que pertany a una persona, a un animal o a una cosa: no m'ho invento, ho he vist amb els meus propis ulls.
  • Que és característic d'una persona, d'un animal o d'una cosa: la capacitat de raonar és pròpia de l'ésser humà.

    That is characteristic of a person, an animal or something: the ability to reason is typical of the human being.

Mencari kata

Tingkatkan pengalaman anda