objectiu-objective: significado, definições e traduções

Dicionário de Catalão%dictionary_xs%Inglês

O que é objectiu? objectiu é objective

O que é objective?

 • Que no està determinat per cap sentiment o interès personal: tothom es mereix un judici objectiu.

  That is not determined by any feeling or personal interest: everyone deserves a trial order.

 • De l'objecte o que està relacionat amb allò que existeix realment: l'ésser humà analitza la realitat objectiva.

  Of the object or that is related to that which really exists: the human analyses the objective reality.

 • Fi on ha d'arribar una acció o una operació: el seu objectiu era obtenir la beca. sin:  fita,  objecte,  meta

  End where you have to get an action or operation: his aim was to get the scholarship. Sin: milestone, object, goal

 • Lent o sistema de lents que augmenta la visió i que es col·loca a la part de l'instrument òptic dirigida cap a l'objecte que s'observa: el telescopi té un objectiu molt potent.

  Lens or lens system which increases the vision and placed in the part of the optical instrument directed towards the object is observed: the telescope has a very powerful goal.

 • Punt o zona destinat a ser atacat o ocupat per militars: l'avió bombardejava els objectius militars.

  Point or area destined to be attacked or occupied by the military: the plane bombed military targets.

Buscar palavras

Atualize sua experiência