moviment-movement: significado, definições e traduções

Dicionário de Catalão%dictionary_xs%Inglês

O que é moviment? moviment é movement

O que é movement?

 • Aixecament civil o militar contra el poder o l'autoritat establerts: els moviments revolucionaris del segle XIX.

  Civil or military uprising against established power or authority: the revolutionary movements of the 19th century.

 • Conjunt de manifestacions artístiques o ideològiques d'una època determinada que tenen característiques en comú: el romanticisme va ser un moviment filosòfic, polític i artístic. sin:  correnttendència

  Set of artistic or ideological manifestations of a certain era that have characteristics in common: Romanticism was a philosophical, political and artistic movement. sin: current, trend

 • Conjunt d'alteracions o novetats que hi ha durant un període de temps determinat: moviment de la borsa.

  Set of alterations or novelties that exist during a certain period of time: movement of the stock market.

 • Canvi de la quantitat de diners que es té en un compte corrent: vull un extracte amb els darrers moviments de diners.

  Change the amount of money you have in a current account: I want an statement with the latest money movements.

 • Efecte que es produeix en una pintura per la combinació de les línies, la llum i les ombres: els pintors renaixentistes es caracteritzen per crear moviment en els seus quadres.

  Effect that occurs in a painting by the combination of lines, light and shadows: Renaissance painters are characterized by creating movement in their paintings.

 • música Part independent d'una composició musical amb el temps i la velocitat d'execució propis: va interpretar dos moviments d'una simfonia.

  music Independent part of a musical composition with its own time and speed of execution: he performed two movements of a symphony.

Buscar palavras

Atualize sua experiência