Definitions Catalan

  • Que no pot causar cap mal o molèstia: no tinguis por,és una bèstia inofensiva.
  • Que no fa mal: aquest producte natural és totalment inofensiu. sin:  innocu