Definitions Catalan

  • Origen o principi d'una cosa. sin:  començament,  principi