Definitions Catalan

  • [territori] Que s'administra lliurement, que es governa per les pròpies lleis: regió autònoma; país autònom. sin:  independent
  • [organisme] Que administra i porta per si mateix els afers que li són propis: govern autònom.
  • [persona] Que té independència, que no necessita els recursos dels altres.
  • [persona] Que treballa per compte propi, que no depèn de cap patró.