Definitions Catalan

  • Arribar amb esforç a un objectiu, a un estat, etc: l'actor va atènyer el reconeixement dels crítics al final de la seva carrera. sin:  aconseguir,  assolir
  • Arribar a una persona:és millor que tot aquest assumpte atenyi a la directora.