Definitions Catalan

  • Que existeix des d'una època anterior: el barri antic d'una ciutat; una tradició molt antiga. sin:  vell
  • Que va existir en una època anterior: el llatí és una llengua antiga. sin:  arcaic
  • Que és propi i característic d'un temps passat: sistemes mèdics antics; un documental sobre l'antiga guerra freda. sin:  anacrònic,  antiquat
  • [persona] Que fa molt de temps que treballa en un lloc o que fa una activitat: els professors més antics de l'escola.
  • antics  Conjunt de persones d'èpoques passades.