Definitions Catalan

  • Peça plana i molt prima de fusta, de metall o qualsevol altre material.
  • Fotografia, gravat o dibuix imprès sobre un paper.