Definitions Catalan

  • Investigar o observar amb atenció i cura una cosa: el metge examina els seus pacients. sin:  analitzar,  estudiar
  • Sotmetre algú a una prova o a un examen per valorar la seva capacitat en una activitat o els seus coneixements en una matèria: dimarts ens examinarem de física.