定義 卡達隆尼亞文

  • Naturalitat i sinceritat en el comportament o en la manera de pensar.