Definitions Catalan

  • Origen i principi d'una cosa: el començament del curs; aquell noi no parlava gaire al començament. sin:  inici