crucigrama: significado e definições

Dicionário de Catalão

O que é crucigrama?

O que é crucigrama?

  • Entreteniment que consisteix a trobar els mots que corresponen a unes definicions donades i anar-los posant en les caselles d'una quadrícula, horitzontalment o verticalment, seguint unes indicacions de lletres o de números. sin:  mots encreuats

Buscar palavras

Atualize sua experiência