controlar: significado e definições

CatalãoDigite uma palavra

O que é controlar?

O que é controlar?

  • Dirigir o dominar una organització, un sistema, una màquina, etc: no van poder controlar la impressora i els va fer tres-centes impressions iguals.
  • Examinar i observar amb atenció una cosa per fer una comprovació: controlar l'emissió de gasos d'una fàbrica. sin:  inspeccionar,  supervisar
  • controlar-se  Dominar o contenir les pròpies emocions, sentiments o idees. sin:  reprimir-se

Buscar palavras

Atualize sua experiência