classe: pengertian dan definisi

CatalanKetik sebuah kata

Apa itu classe?

Apa itu classe?

  • Conjunt de propietats que distingeixen una persona, un animal o una cosa.
  • Conjunt d'elements que tenen unes mateixes característiques: hi ha moltes classes de formatges.
  • Conjunt d'animals o de plantes que tenen unes mateixes característiques: la classe dels mamífers.
  • Grup de persones que tenen unes mateixes condicions de vida i de treball, i interessos econòmics semblants o iguals: la classe política classe social a) Estrat social que es distingeix dels altres pels mitjans econòmics i pel prestigi: classe social alta; classe social mitjana; classe social baixa.
  • Conjunt d'estudiants del mateix nivell que estan en un mateix grup: tots els alumnes de la classe són molt bons estudiants.
  • Lliçó que el professor ensenya cada dia: avui la classe ha estat molt interessant.
  • Sala d'una universitat o d'un altre centre d'ensenyament on es fan i es reben les classes. sin:  aula
  • Conjunt de coneixements que s'ensenyen i que s'aprenen: dóna classes de dansa; rep classes d'anglès.
  • Divisió feta tenint en compte la qualitat o la categoria d'alguna cosa: sempre viatja amb primera classe i mai amb classe turista.
  • Conjunt de qualitats i de virtuts que distingeixen una persona de la resta: vesteix d'una manera molt elegant i camina amb classe.

Mencari kata

Tingkatkan pengalaman anda