categoria: significado e definições

CatalãoDigite uma palavra

O que é categoria?

O que é categoria?

  • Jerarquia d'una persona o cosa en una classificació segons la importància o grau que té: ens allotjàvem en un hotel de primera categoria.
  • Grau o nivell en una professió, carrera o activitat: té la categoria de secretària general.
  • Qualsevol dels grups en què es poden classificar les coses segons les característiques que tenen: substantiu i adjectiu són categories gramaticals de les paraules.
  • filosofia Concepte filosòfic que permet una primera classificació, en grups molt amplis, de tots els éssers reals o mentals.
  • Que afirma o nega d'una manera absoluta, sense condicions ni alternatives: la seva resposta ha estat categòrica.

Buscar palavras

Atualize sua experiência