cabal: significado e definições

CatalãoDigite uma palavra

O que é cabal?

O que é cabal?

  • Conjunt de béns que té una persona: tenen un gran cabal. sin:  hisenda
  • Quantitat de fluid que, per unitat de temps, passa per un punt determinat del seu recorregut: el cabal del riu.
  • cabals  Conjunt de diners.

Buscar palavras

Atualize sua experiência