apunt: significado e definições

CatalãoDigite uma palavra

O que é apunt?

O que é apunt?

  • Dibuix fet de pressa, amb poques línies, d'una cosa que es té al davant per recordar-ne la figura, la disposició, el color, etc.: ha estat fent uns apunts a la vora de la mar per al quadre que vol pintar. SIN sin:  croquis,  esbós. NOTA No s'ha de confondre amb a punt, que significa 'a temps o en el moment oportú'.
  • Comentari o text que un internauta publica en un blog, en una xarxa social o en un fòrum: pocs minuts després d'haver publicar l'apunt, ja tenia un munt de comentaris que li donaven suport. SIN sin:  post.
  • UNK apunts Notes preses en llegir un llibre, un document, etc., en escoltar una explicació, un discurs, etc.: prendre apunts a classe.

Buscar palavras

Atualize sua experiência