aparell: pengertian dan definisi

CatalanKetik sebuah kata

Apa itu aparell?

Apa itu aparell?

  • Conjunt de peces i elements que, muntats adequadament, fan una feina o una funció pràctica: un assecador de cabell, un ventilador i un televisor són aparells.
  • Allò que es fa per preparar alguna cosa: tot aquest aparell és per anar de vacances? sin:  preparatius
  • Vehicle aeri, especialment un avió: l'aparell s'ha envolat sense problemes enmig de la boira.
  • Arreus per muntar o carregar les bèsties de càrrega: posar l'aparell a un cavall.
  • Conjunt d'òrgans dels animals i de les plantes especialitzats a dur a terme una funció determinada: aparell respiratori; aparell digestiu.
  • Part o sector d'un partit polític encarregat de tasques internes, especialment de les d'organització.
  • arquitectura Disposició que tenen les peces que formen una paret.
  • marina Conjunt de pals, veles, caps i altres elements necessaris perquè un vaixell navegui: una fragata de guerra amb tot l'aparell desplegat.

Mencari kata

Tingkatkan pengalaman anda