από Φράγκο CFA BEAC να Δολάριο ΗΠΑ

Όλα τα νομίσματα