از فرانک CFA ارز نامشخص یا نامعتبر به دلار آمریکا

تمام ارزها