από Βατού Βανουάτου να Δολάριο ΗΠΑ

Όλα τα νομίσματα