από Σελίνι Ουγκάντας να Δολάριο ΗΠΑ

Όλα τα νομίσματα