από Τουρκική Λίρα να Δολάριο ΗΠΑ

Όλα τα νομίσματα