từ São Tomé và Príncipe Dobra để Đô-la Mỹ

Tất cả các loại tiền tệ