od Svetog tome i principa Dobra u Američki dolar

sve valute