από Σουηδική Κορόνα να Δολάριο ΗΠΑ

Όλα τα νομίσματα