από Λίρα Σουδάν να Δηνάριο Αλγερίας

Όλα τα νομίσματα