από Δολάριο Νήσων Σολομώντα να Δολάριο ΗΠΑ

Όλα τα νομίσματα